.

Prevence

Hasiči upozorňují

Každoročním problémem jsou požáry způsobené nejen při jarních pracích na zahrádkách a polích, ale i neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm v přírodě. Pokud pálení nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny.

Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připravené vědro nebo konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to i kdyby bylo pod neustálým dohledem. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000 Kč.

Rovněž chceme připomenout, že po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Rodiče bychom chtěli upozornit nato, že jsou ze zákona odpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm a kde se ohně rozdělávat nesmí. Snažit se nedopustit, by si děti rozdělávaly oheň bez dohledu dospělé osoby. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
Pokud jde o právnické a podnikající fyzické osoby, ty sice mohou provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Každý, kdo se pohybuje v přírodě byl se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. a v případě zpozorování ohně nebo kouře ihned informovat operační středisko hasičského záchranného sboru na číslech 150 nebo 112. I přes pravidelná upozornění na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních porostů různých ve sdělovacích prostředcích však každoročně vyjíždějí hasiči k takto způsobeným požárům, které bohužel často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorších případech ztrátou lidského života.


Zdroj HZS Nový Jičín

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.