.

Hasičské desatero

1.
Nehledej v dobrovolném sboru ni zisku, ni
 slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské
 pomoci v neštěstí.
2.
Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím
celouduší a celým tělem, nemáš-li dobré
 vůle, nejsidobrovolníkem a jsi dobré
 věci na obtíž.
 3.
Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy
s rozvahou, zbytečně se nevydávej v
 nebezbečí a dbej v činnosti hasičské
 svého zdraví.
4.
Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale
 pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od
tebe činnostizvýšenou a všechny přednosti
 těla i duše.
5.
Bratry své považujza rodné. Jsi-li vzdělanější,
nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6.
Pamatuj, že na hasičském dobrovolníkovi se
žádá povaha přímá, šlechetná a
 vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a
vlídná.
7.
Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe
skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno
vždy a všude slušným způsobem hájiti.
8.
Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a
pohoršení, ale příčiň se kvůli dobré věci,
abys všeliké neshody přátelským způsobem
zamezil nebo usmířil.
9.
Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského
dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen
sobě, ale zařízení,jehož odznak nosíš.
10.
Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se
tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým
hasičským dobrovolníkem.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.